logo (1)

אודיציות לסינפונייטה הישראלית
באר שבע
18.7 | 15:00

קו"ח למייל: romank@br7.org.il

המבחנים יתקיימו בחדר החזרות של הסינפונייטה במשכן לאומניות הבמה
מועד אחרון להרשמה 16 ביולי 2022

הישארו בקשר