logo (1)

"עד כמה רחוק קורן אורו של הנר הקטן כך זורח מעשה טוב בעולם ייגע"

ווילאם שייקספיר

הסינפונייטה גאה בתורמים המכובדים, שותפיה לדרך , המהווים את עמוד התווך של פעילותה הענפה בתחומי התרבות , החינוך והקהילה .

קרן עזריאלי

אדמה 

אדמה מכתשים והקהילה מובילים חינוך לתרבות

בנק הפועלים

דבורה ודניאל אלאלוף-לווינר

The Daniel & Ethel Hamburger Music Fund-Harold and Sandra Levine Trustess

לוצאטו את לוצאטו

קרן פטריק ולינה דרהי 

משרד התרבות והספורט 

עיריית באר-שבע

משרד הקליטה

תורם אנונימי

תורמים

The Daniel & Ethel Hamburger Music Fund – Harold & Sandra Levine Trustees

הישארו בקשר