logo (1)

פרויקטים חינוכיים וחברתיים בסינפונייטה:

הסינפונייטה הישראלית באר שבע מביאה לעיר קול ייחודי בהיותה התזמורת הקלאסית היחידה בדרום. הסינפונייטה רואה כחלק משמעותי מתפקידה פעילות חינוכית-חברתית עבור ילדי באר שבע והנגב.

חינוך וקהילה

פרויקטים חינוכיים וחברתיים בסינפוניטה

הסינפונייטה הישראלית באר שבע מביאה לעיר קול ייחודי בהיותה התזמורת הקלאסית היחידה בדרום. הסינפונייטה רואה כחלק משמעותי מתפקידה פעילות חינוכית-חברתית עבור ילדי באר שבע והנגב..

התוכנית כוללת שיעורים בבית הספר, קונצרט בהרכב נגנים קטן בבית הספר וקונצרט ואירוע שיא מוסקלי בסיום השנה: קונצרט תזמורתי מלא! התוכנית בשת”פ עם משרד בחינוך ומרכז המצוינות במוסיקה. בתוכנית משתתפים 4,500 תלמידים.

חוויה מוסקלית לילדי מועדוניות עמותת "נגבה"

ילדי המועדניות משתתפים במפגשי הכנה שמעבירים להם נגני התזמורת במועדניות ומגיעים למשכן לאומנויות הבמה לצפות בקונצרטים שנערכים במסגרת סדרת הקונצרטים לכל המשפחה של סינפונייטה 

הפרויקט בתמיכת בנק הפועלים ומחלקת הרווחה בעיריית באר-שבע

לחוות את הצלילים

תוכנית שנתית של חינוך מוזיקלי לתלמידי כיתות ג'
בכל בתי הספר היסודיים בבאר שבע והאשכול.

התוכנית כוללת שיעורים בבית הספר, קונצרט בהרכב נגנים קטן בבית הספר וקונצרט ואירוע שיא מוסקלי בסיום השנה: קונצרט תזמורתי מלא! התוכנית בשת”פ עם משרד בחינוך ומרכז המצוינות במוסיקה. בתוכנית משתתפים 4,500 תלמידים.

התוכנית בתמיכת מפעל אדמה - מכתשים, קרן עזריאלי ותוררם אנונימי .

עוד פרויקטים חינוכיים וחברתיים בסינפונייטה
חוויה מוסקלית לסטודנטים

תוכנית שנתית של חינוך מוסקלי לתלמידי כיתות ג'  בכל בתי הספר היסודיים בבאר שבע ובאשכול.

התווכנית כוללת שיעורים בבתי הספר, קונצרט בהרכב נגנים קטנים בבית הספר וקונצרט ואירוע שיא מוזקלי בסיום השנה: קונצרט תזמורתי מלא! התוכנית בשת"פ עם משרד החינוך ומרכז המצוינות במוסיקה. בתוכנית משתתפים 4500 תלמידים. 

התוכנית בתמיכת מפעל אדמה-מכתשים, קרן עזריאלי ותורם אנונימי.

הישארו בקשר